Privacyverklaring

Het bedrijf SoulLightYoga en Healing van Gerda Ferbeek, gevestigd aan de Gasthuislaan 16 B in Velp (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens die verband houden met yogales en/of healing
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn informatie, nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Voor het uitvoeren van mijn diensten en producten

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die
ik nodig heb voor de belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden
waarvoor ik deze verzamel, tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat ik je
persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, tenminste 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop je gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Hierbij zal ik je indien mogelijk, vooraf op de hoogte stellen.

Nieuwsbrieven en delen van informatie over activiteiten

Ik bied nieuwsbrieven en deel informatie over activiteiten die ik aanbied, via email. Indien dit ongewenst is voor je, heb je altijd de mogelijkheid dit te melden en ontvang je deze informatie niet meer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het
recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevens-overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gerdaferbeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gerda Ferbeek info@gerdaferbeek.nl.

Links

Op de website kunt je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat je
naar een website buiten www.gerdaferbeek.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites
gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van
de betreffende website.

Diversen

Ik, Gerda Ferbeek, behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens kun je een klacht indienen over de omgang met jouw persoonsgegevens.
Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en voor het laatst aangepast op 17 augustus 2022.